گروه بورس: در جلسه مشترک مدیران پنجمین موسسه حسابرسی بزرگ جهان با سازمان بورس و اوراق بهادار، چالش‌های به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی شد.

هفته گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران عالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دو نفر از مدیران ارشد موسسه حسابرسی BDO،پنجمین موسسه حسابرسی بزرگ جهان، در مورد چالش‌ها و رویکرد به کار‌گیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در بنگاه‌های اقتصادی ایرانی برگزار شد. در این جلسه که به دعوت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود برگزار شد، اندرو بیوکنن مدیر بخش جهانی IFRS و وین بسفورد شریک موسسه حسابرسی BDO و پیشرو در حوزه IFRS در حوزه شرق دور، چالش‌های به کار‌گیری IFRS را بر شمردند. به عقیده آنان استانداردهای حسابداری کنونی ایران دارای تفاوت‌های بسیاری با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است و برای رفتن به سوی IFRS، ابتدا باید متن این استانداردها، تفسیرها و راهنما‌های به کار‌گیری آن، به طور کامل و دقیق به فارسی ترجمه شود.

حسابداران و حسابرسان باید با تمامی این استانداردها آشنا باشند تا بتوانند آنها را به‌طور کامل به کار گیرند و آزمون کنند و این در حالی است که هم اکنون تعدادی از این استانداردها از جمله ابزارهای مالی و صورت‌های مالی تلفیقی هنوز به فارسی ترجمه نشده است و هیچ تجربه‌ای از به کار‌گیری آن در ایران وجود ندارد. یکی دیگر از موانع موجود در این راه که مورد بحث قرار گرفت، ناسازگاری سیستم آموزش حسابداری کشور با این استانداردها است. یکی از ضروریات به کار‌گیری IFRS از نظر این متخصصان، استفاده از نرم افزار مخصوص این کار است که در حال حاضر هیچ نمونه‌ای از آن در کشورمان موجود نیست.

براساس این گزارش، مدیران موسسه یادشده تاکید کردند که استفاده از اکسل برای این کار، با خطرات فراوانی مواجه است. از نظر این متخصصان، برای به کار‌گیری IFRS باید بنگاه‌های اقتصادی در برخی از موارد در زمینه روش‌های انجام کسب و کار خود و جمع آوری داده‌های مورد نیاز تجدید نظر کنند. آنها تاکید کردند که برای تهیه صورت‌های مالی بر مبنای IFRS برای اولین بار باید به شرکت‌ها دو تا سه سال وقت داد. همچنین آنان به تجربه‌های ناموفق به کار‌گیری IFRS در برخی کشورها از جمله هندوستان اشاره و تاکید کردند که باید برای نیل به این هدف، نقشه راهی با حضور همه ذی نفعان تهیه شود.

در این نشست، عباس وفادار مدیر عامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز با بیان این نکته که IFRS در کشورمان با بخشنامه و دستورالعمل، اجرایی نمی‌شود تاکید کرد: باوجود رفع تحریم‌ها تا زمانی که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور صورت‌های مالی خود را بر مبنای IFRS تهیه نکنند و این صورت‌های مالی توسط موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی حسابرسی نشود، نمی‌توان شاهد توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود. وی در ادامه افزود: برای نیل به این هدف نیاز به طرح یک برنامه جامع اقدام مشترک با راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نهاد‌های مربوطه از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی است. براساس این گزارش هیات یادشده جلساتی نیز با نمایندگان بانک‌ها و بیمه‌های کشور داشتند که در این جلسات درباره مشکلات و موانع به‌کار‌گیری IFRS در بانک‌ها و بیمه‌های کشور، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.