گروه بورس- در راستای حمایت از بخش خصوصی و ارتقای سطح کیفیت صنعت کشور، شرکت هپکوی اراک روز پنج‌شنبه طی مراسمی به بخش‌خصوصی واگذار شد. نماینده سازمان گسترش و نوسازی کشور در این مراسم گفت: دولت و مجموعه سازمان گسترش و نوسازی از مدیریت و پرسنل خدوم هپکو به لحاظ تلاش مضاعف قدردانی می‌کند. «مهندس لری امینی» افزود: با خصوصی شدن این شرکت، صنعت کشور با استفاده از نیروهای متفکر و خلاق در جهت پویایی و نشاط جامعه گام خواهد برداشت. نماینده شرکت واگن‌سازی و کوثر و سهامدار هپکو نیز گفت: با یاری خداوند بزرگ و تلاش مجموعه کارکنان هپکو صنعت ایران را جهانی می‌کنیم. «علی اصغر عطاریان» افزود: صنعت ایران قابلیت انجام طرح‌های شگرفی را دارد و فرزندان این مرز و بوم قادرند که خالق آثار بزرگی باشند. وی بیان داشت: صنعت کشورمان مایه افتخار ایران و اسلام است که با خصوصی شدن شرکت هپکو، این روند سرعت بیشتری را بر خود می‌گیرد. همچنین در این مراسم آقایان «بیژن زنگنه»، «علی محمد رفیعی»، «حسن اسماعیل نظری» و نمایندگان شرکت واگن‌سازی کوثر و شرکت کاوه به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید هپکو انتخاب شدند.