مناطق آزاد مشترک «اینچه برون» زیر ذره بین سازمان همکاری های اکو

حسن ملک حسینی، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره منطقه آزاد اینچه برون، در نشست با مدیران دبیرخانه اکو که جهت امکان سنجی ایجاد منطقه آزاد مشترک فی ما بین کشور ایران و کشور ترکمنستان برا اساس مصوبه شانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در منطقه ازاد اینچه برون حضور داشتند بیان فرمودند:

سازمان همکاری های اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو ایجاد شده و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت می کند.همچنین سازمان‌همکاری های اکو با تهیه برنامه مشترک برای توسعه کشورهای عضو و تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین اعضا از تمام ظرفیت و نیروهای متخصص خود می تواند در این منطقه استفاده نماید.

ایشان با تاکید بر اینکه مناطق آزاد خود را متولی و حامی سرمایه گذاران می‌دانند، افزودند: مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری اند که با ایجاد مدیریت واحد برای فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی با اتکا به قوانین و جهت بهره مندی از مشوق ها، مجوزها و تخفیفات شکل گرفته اند که سازمان منطقه آزاد اینچه برون نیز از این قاعده مستثنی نیست.

IMG_20240511_172714_417 (1)

همچنین ایشان تاکید داشتند: ما معتقدیم برای سرمایه گذاری هوشمند و پر ثمر در این منطقه و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن باید سرمایه گذاری ها در راستای طرح جامع این منطقه باشد. همچنین ایشان با برشمردن ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی بین ایران و کشور ترکمنستان و تبادلات تجاری و اقتصادی از منطقه آزاد اینچه برون، این منطقه را دروازه ورود به آسیای میانه و چین و تلاقی کریدورهای شمال - جنوب و شرق و غرب قلمداد نمود و آمادگی این منطقه را در ایجاد منطقه ازاد مشترک بین دو کشور اعلام نمودند.

در ادامه این جلسه معاون اقتصادی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو درحاشیه بازدید از منطقه آزاد اینچه برون گفت: ما به عنوان سازمان همکاری اقتصادی وظیفه توسعه همگرایی منطقه اقتصادی اکو را داریم و منطقه آزاد اقتصادی اینچه برون با دار بودن ظرفیت‌های زیادی در حوزه گردشگری، حمل و نقل، ترانزیت، پتروشیمی و همچنین قرابت فرهنگی نزدیک با کشور های همسایه خود ترکمنستان و قزاقستان می تواند کمک شایانی در تحقق این امر داشته باشد.

همچنین در ادامه نیز جناب اقای زاهد حسین عباسی مدیر تجارت و سرمایه گذاری سازمان همکاری های اکو بیان کردند : سازمان منطقه ازاد اینچه برون با قرار گیری در کریدور های بین المللی می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای عضو از جمله کشور ترکمنستان داشته باشد.

IMG_20240511_172717_304 (1) (1)

همچنین ایجاد منطقه ازاد مشترک و همکاری دوجانبه کشور‌های ایران و ترکمنستان فرصت زیادی برای همکاری در این منطقه را برای کشورهای عضو اکو ایجاد خواهد کرد وی با تاکید بر معرفی ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه برون در سازمان اکو برای دیگر اعضا گفت:

ما در حال تهیه سندی هستیم که روند همکاری کشور‌ها در قالب مناطق آزاد مشترک را توسعه دهیم و بابت همین فرایند بازدیدی را نیز در از اینچه برون بعمل آورده و همه ظرفیت هایی که در این منطقه جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد در تهیه آن سند استفاده خواهیم کرداعضای سازمان همکاری های اکو دراین بازدید با ظرفیت‌های گمرک، پایانه مرزی و ریل عریض و نرمال و دیگر ظرفیت‌های موجود منطقه ازاد اینچه برون نیز آشنا شدند