وی گفت: از سال ۱۴۰۰ در ایمیدرو برنامه‌ریزی جهت توسعه زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی و راهبردی آغاز شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با هدف ایفای نقش توسعه‌ای این سازمان، ایجاد پرتال تخصصی در این حوزه در دستور کار قرار گرفت. خلوصی افزود: در این پرتال چهار موضوع اصلی «آگاهی بخشی با هدف ارائه اطلاعات و تجارب تجاری و صنعتی بین‌المللی و داخلی در این حوزه»، «شناسایی نیازمندی‌ها و توانمندی‌های اجزای مختلف درگیر در این زنجیره شامل فناوران، معدن داران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف هم افزایی و استفاده از توان حداکثری»، «شناسایی مشکلات و موانع در این حوزه و ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین بخش‌های دولتی، خصوصی »و «اعلام فعالیت‌های در دست اجرا در این حوزه با هدف پرهیز از موازی کاری و استفاده بهینه از منابع مالی موجود در کشور» دنبال خواهد شد.معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد: انتظار این است با مشارکت حداکثری تمامی ذی‌نفعان و هم افزایی در این حوزه بتوان نقش اساسی در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی و راهبردی در کشور ایفا کرد.