وی ادامه داد: شرکت آلومینای ایران برای دستیابی به این موضوع، ارائه کمک‌های فنی و تخصصی در بخش اکتشاف از جمله خدمات فنی و مهندسی و آنالیز رایگان نمونه‌ها به معدن‌کاران بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کند. با توجه به انجام آنالیز‌گیری مواد اولیه از طریق دریافت آنالیز در معدن مبدأ، این شرکت همواره آمادگی بازدید و نمونه‌گیری از معادن بخش خصوصی را دارد.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران با اشاره به درخواست همکاری از معادن بوکسیت کشور برای تامین این محصول تصریح کرد: شرکت آلومینای ایران با هدف تامین زیرساخت معادن بخش خصوصی، از طریق واحد زیرساخت‌های ایمیدرو، آمادگی توسعه زیرساخت‌های این معادن از جمله برق، آب، جاده‌سازی و ... برای معدن‌کاران بخش خصوصی را دارد.