همین پارسال بود که آتش‌سوزی مهیب موزه ملی برزیل نزدیک به ۹۰ درصد این موزه و اشیای بسیار با ارزش موجود در آن را از بین برد. ارگ بم بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان بود که در تاریخ پنجم دی سال ۱۳۸۲در اثر زلزله شدیدی که بم و اطراف آن را لرزاند به طور کامل از بین رفت و چند روز پس از زلزله رئیس‌جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی اعلام کرد که ارگ بازسازی خواهد شد همان کاری که دیروز امانوئل مکرون کرد و گفت که کلیسای نوتردام را بازسازی خواهد کرد و از مردم خواست که در این زمینه کمک کنند. آثار باستانی و ملی در ایران مانند بقیه کشورها در معرض چنین ریسک‌هایی هستند چه ریسک‌هایی که از ناحیه حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله این آثار را تهدید می‌کنند و چه ریسک‌هایی که از ناحیه عوامل انسانی تهدید می‌کنند، حادثه نوتردام از جنس عوامل انسانی بود؛ چراکه آتش‌سوزی در جریان عملیات بازسازی اتفاق افتاد. آماده بودن و مدیریت ریسک‌های این چنینی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در مورد این آثار و شاهکارهای هنری صورت بگیرد؛ چراکه حتی در صورت بیمه بودن این بناهای تاریخی و فرهنگی و پرداخت هر میزان خسارت از سوی بیمه‌گران جبران زیان‌های وارده در سطح ملی را نخواهد کرد.