در حالی که از ابتدای تعریف و شروع فرآیندهای اجرایی برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، قیمت‌های اعلامی برمبنای فهرست بهای سازمان برنامه‌وبودجه مبنای تعیین قیمت ساخت و بهای تمام‌شده واحدها قرار گرفت؛ اما اخیرا متولی مسکن اعلام کرده است که نمی‌‌‌توان بهای ثابتی را برای ساخت و واگذاری این واحدها تعیین و اعلام کرد. تورم شدید ساختمانی از یک‌سو و برخورد این طرح با برخی موانع دیگر، عملا امکان قیمت‌گذاری برای این واحدها را از متولی اجرای این سیاست سلب کرده است؛ هرچند از ابتدای اجرای این سیاست و زمانی که دولت از بهای ساخت ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار تومانی هر مترمربع از این واحدها سخن می‌‌‌گفت، کارشناسان نسبت به پیامد اعلام این سطوح قیمتی، به سیاستگذار و متولی اجرای این طرح هشدار دادند. اما هم‌‌‌اکنون ابهام در مهم‌ترین جزء اجرای این طرح، یعنی بهای تمام‌شده ساخت، به بروز سوالات و اماواگرهای بسیار برای همه اضلاع درگیر در این سیاست منجر شده است.

یکی از این دوراهی‌‌‌ها «تعیین قیمت مقطوع» مانند مسکن مهر است و از این بابت مهم است که متقاضیان از همان ابتدا بدانند که باید چقدر آورده داشته باشند؛ چرا که ناتوانی مالی آنها در حین اجرای پروژه به تعطیلی و توقف کار منجر خواهد شد. بنابراین تعیین و اطلاع از قیمت تمام‌شده این واحدها از این حیث مهم است. از سوی دیگر، با توجه به تورم و رشد مکرر هزینه‌‌‌های ساخت، عملا تعیین قیمت مقطوع برای پروژه‌‌‌ها دشوار و حتی از دید برخی از مسوولان نشدنی است و باعث می‌شود سازنده متضرر و دولت هم بدقول شود. این دوراهی هم‌‌‌اکنون وضعیت این طرح را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار داده و نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان بنا داریم به یک سوال کلیدی در خصوص «نحوه تعیین قیمت و هزینه ساخت در طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی» پاسخ دهیم، این دوراهی حساس را تشریح کنیم و راهکارهای کلیدی برای برون‌رفت از ابهام ایجادشده را با تکیه بر نظرات کارشناسی، به سیاستگذار مسکن توصیه کنیم.