مسیری بس دشوار

برای معکوس‌کردن روند گرم‌شدن کره‌زمین اقدامات انجام شده بسیار اندک و آنچه باید انجام شود بسیار زیاد است و در این میان، بودجه‌ای که چه از سوی دولت‌ها و چه از بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌ها اختصاص یافته به هیچ‌وجه برای تحقق اهداف جهانی در حوزه مبارزه با تغییرات آب و هوایی کافی نیست، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال‌توسعه یعنی کشورهایی که اغلب دچار مشکلات مالی بزرگ هستند کمبود بودجه برای مقابله با پدیده گرم‌شدن کره‌زمین چشمگیر است.

آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است اگر وضعیت اختصاص بودجه به شکل کنونی باقی بماند سال ۲۰۲۳ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به سطحی بی‌سابقه افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد از آن بر میزان انتشار این گازها افزوده می‌شود. همچنین مشخص نیست چه وقت انتشار گازهای یاد‌شده به اوج می‌رسد و از آن پس کاهش می‌یابد.

از زمان شیوع همه‌گیری کرونا بسیاری از دولت‌ها درباره اهمیت حرکت به سمت کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای و ساختن آینده‌ای بهتر صحبت کرده‌اند. اما بسیاری از آنها پولی برای این منظور اختصاص نداده‌اند. به‌رغم افزایش برنامه‌هایی که در حوزه مبارزه با تغییرات اقلیمی تدوین شده بودجه‌ای که برای اجرای این برنامه‌ها اختصاص داده شده، بخشی بسیار کوچک از کل بودجه حمایتی برای اقتصاد است. آژانس بین‌المللی انرژی بر مبنای بودجه‌ای که دولت‌ها صرف توسعه پایدار می‌کنند به پیش‌بینی شرایط در آینده اقدام می‌کند.

تاثیر این بودجه بر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های پاک و تاثیر آن بر انتشار گازهای گلخانه‌ای مبنای تخمین‌هاست.

ضروری است دولت‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده در پیمان آب و هوایی پاریس، بر میزان بودجه اختصاص‌‌داده‌شده به سرعت بیفزایند. سپس باید در مسیر رسیدن به هدف بعدی یعنی انتشار خالص صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ حرکت کنند. اگر حالا اقدامات آغاز شود و بودجه لازم اختصاص یابد، رسیدن به این هدف ممکن است. برای آنکه افزایش دمای کره‌زمین به ۵/ ۱درجه سانتیگراد محدود بماند تحقق هدف یاد‌شده برای سال ۲۰۵۰ ضروری است. واقعیت این است که تحقق اهداف مربوط به مقابله با تغییرات آب و هوایی آسان نیست و به همکاری کشورها و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه انرژی نیاز است. این درحالی است که شرکت‌های نفتی همچنان در حال اکتشاف میادین نفتی هستند و در کشورهایی نظیر آمریکا سوخت‌های فسیلی نقشی بزرگ در تولید برق دارند.