شهاب‌الدین رحیمی: پس از استعفای جلال‌پور از ریاست اتاق ایران، هیات نمایندگان اتاق تصمیم گرفتند که انتخابات را امروز برگزار کنند. این مساله فرصت جدیدی برای بیان انتظارات فعالان بخش خصوصی از ریاست آینده اتاق را فراهم کرد. هفت دوره، نمایندگان منتخب فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به فعالیت پرداخته‌اند تا شرایط را از جنبه‌های مختلف بهبود ببخشند. اتاق بازرگانی به‌عنوان پشتیبان بخش خصوصی بنگاه‌های اقتصادی کشور به خوبی توانسته است در نهاد‌ها و شوراهای مهم تصمیم‌گیری ورود کند و در روند تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشد. نماینده بخش خصوصی در این شوراها و مجامع همواره رئیس اتاق ایران است و این مساله نشانگر اهمیت انتخابات پیش رو برای انتخاب رئیس اتاق است. در دوره ریاست آقای جلال‌پور همواره وجه بین‌المللی فعالیت رئیس اتاق برجسته تر از سایر حوزه‌ها بود. اما به‌طور کلی برخی کارشناسان فعالیت‌های صرف بین‌المللی را برای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی کافی نمی‌دانند و در مقابل برخی کارشناسان بعد بین‌المللی فعالیت رئیس اتاق ایران را بسیار ضروری جلوه می‌دهند. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به انتظارات فعالان اقتصادی از ریاست آینده اتاق پرداخته است.