شاتا: مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳ هزار واحد صنعتی در این شهرک‌ها فعال هستند، اعلام کرد: علاوه بر ۳۳ هزار واحد فعال ۲۸ هزار واحد صنعتی دیگر نیز در حال ساخت هستند. سید‌محمدعلی سید‌ابریشمی در حاشیه همایش معاونان شهرک‌های صنعتی کشور با بیان اینکه شهرک صنعتی راکد نداریم، اظهار کرد: ۷۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی با امکانات زیرساختی مناسب در خدمت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از سال ۸۴تا ۹۲ راکد و متوقف شده‌اند، گفت: این تعداد واحد صنعتی راکد ۱۸درصد صنایع کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند.

سیدابریشمی واردات بی‌رویه کالا، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه در گردش را از جمله علل توقف واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت: با وجود مشکلات پیش آمده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی وضعیت بهتری نسبت به دیگر واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌های صنعتی دارند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت: کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به فعال کردن چرخه تولید منجر می‌شود.

سیدابریشمی با بیان اینکه حمایت از واحدهای راکد در اولویت برنامه‌ها قرار دارد، تاکید کرد: مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی باید به سرعت حل شوند و برای این منظور نیازمند بودجه هستیم. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه صنعت به کمک جدی مدیران بانک‌ها برای احیای دوباره نیاز دارد، گفت: در حال حاضر مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش معضل بزرگ واحدهای صنعتی کشور است.

سیدابریشمی نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه تامین این نقدینگی مشکل بوده اما برای سه سال آینده می‌توان از منابع داخلی و حمایت از بانک‌ها این منابع را تامین کرد.

وی مشکلات مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی را از دیگر معضلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مسائل باید در دولت، تدابیری در نظر گرفته شود.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۷۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی با امکانات زیرساختی مناسب در خدمت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است، گفت: ۳۳ هزار واحد صنعتی در این شهرک‌ها فعال هستند و ۲۸ هزار واحد صنعتی دیگر نیز در حال ساخت است.