به گزارش تسنیم علیرضا پیمان‌پاک اظهار کرد: پرداخت ارز امسال به واردکنندگان کالاهای اساسی از یک تا دو روز آینده آغاز می‌شود و نگرانی بابت تامین ارز کالاهای اساسی نداریم و تمام منابع ارزی در دسترس است. او افزود: سال‌۱۴۰۲ از بابت تامین ارز مورد‌نیاز کالاهای سال‌بسیار خوبی بود و به شکل مرتب و مناسبی انجام می‌شد اما همواره تاخیری در پرداخت ارز کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد. قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: در برخی از کالاها در حال حرکت به این سمت هستیم که ارز آنها به‌موقع تامین شود و در برخی از کالاها تامین ارز با فاصله انجام می‌شود.

او بیان کرد: در سال‌جاری نیز روند تامین ارز به‌طور مستمر و با هماهنگی بانک‌مرکزی در حال جریان است و تامین می‌شود.