به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، پاکستان در ژانویه سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۸۳‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۰۴‌میلیون دلار افزایش یافته‌است. رشد ۲۵‌درصدی واردات پاکستان از ایران در نخستین ماه سال‌جاری میلادی در حالی است که طی ۱۲ ماهه سال‌قبل نیز واردات این کشور از ایران با رشد ۱۳‌درصدی مواجه‌شده و به ۹۴۴‌میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش، ایران درمیان مبادی واردات پاکستان در ژانویه ۲۰۲۴ در رتبه دهم قرارگرفته‌است. بیش از ۲‌درصد کل واردات پاکستان در این ماه از ایران تامین شده‌است. کل واردات پاکستان در ژانویه امسال ۴۷۳۷‌میلیون دلار اعلام‌شده‌است. چین با ۱۲۹۶‌میلیون دلار بزرگ‌ترین منبع واردات پاکستان در این ماه بوده و قطر با ۳۸۸‌میلیون دلار و امارات با ۳۰۵‌میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر صادرات پاکستان به ایران روندی نزولی را طی کرده و از سال‌۲۰۲۰ به مرز صفر رسیده‌است. این در حالی است که واردات پاکستان از ایران روندی صعودی داشته و در دولت سیزدهم واردات این کشور از ایران ۲.۵‌برابر شده و از ۳۷۲‌میلیون دلار در سال‌۲۰۲۰ به ۹۴۴‌میلیون دلار در سال‌۲۰۲۳ رسیده‌است.