این نشست که با حضور مدیران شرکت‌های مطرح تکنولوژی برگزار شد، استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های پزشکی، لجستیک و کشاورزی به ارائه نوآوری‌های خود پرداختند. مشروح گزارش این برنامه در روزهای آتی منتشر خواهد شد.