وزیر صمت ادامه داد: تمرکز ما در حوزه دانش‌بنیان این است که بنگاه‌های بزرگ را وارد تحقیق و توسعه کنیم تا بازار گسترده‌ای برای دانش‌بنیان‌ها ایجاد شود. فاطمی‌امین با بیان اینکه تمرکز ما این است که شرکت‌های بزرگ را به شرکت‌های دانش‌بنیان متصل کنیم، عنوان کرد: یکی از روش‌های حمایت از محصولی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، جلوگیری از واردات آن است. وی همچنین گفت: معیارهایی چون قیمت، کیفیت مناسب، در زمان مناسب و با کارآیی مناسب مواردی است که محصول تولید‌شده داخل را قابل‌استفاده می‌کند. در آنجایی که این پنج معیار است، ما باید از محصول داخلی حمایت کنیم و اتفاقا وظیفه ما همین است که با این کار اشتغال و ارزش‌افزوده در کشور حفظ شود و فرصت شغلی ایجاد شود، اما می‌گوییم تنها راه این نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما می‌توانیم بازار و تقاضا ایجاد کنیم، تصریح کرد: اگر بنگاه‌های بزرگ را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم، فضای ورود دانش‌بنیان‌ها به بازار ایجاد می‌شود زیرا اگر استاندارد‌ها در برخی محصولات ارتقا یابد، یک بازار و تقاضایی برای کار دانش‌بنیان ایجاد می‌شود.

1 نفر این پست را پسندیده اند