خبرگزاری فارس: معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه راهکار‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تدوین شده است، گفت: بررسی توانمندی‌ حرفه‌ای و ظرفیت مالی و تعیین سقف برای واردات کالا ازسوی دارندگان کارت بازرگانی از جمله این راهکارها است. مظفر علیخانی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی در سال اول اخذ کارت فقط تا سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز به واردات کالا هستند. اگر ارزیابی از عملکرد دارندگان کارت بازرگانی در سال اول مثبت بود، در سال دوم تا سقف ۲ میلیارد دلار مجاز به واردات کالا هستند و پس از آن و ارزیابی عملکرد دارندگان کارت بازرگانی در سال سوم مجاز به تجارت بدون سقف مالی هستند. معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه تا ۱۰ مهرماه امسال ۳۲ هزار و ۱۵۳ کارت بازرگانی صادر شده است، گفت: طی سال گذشته و امسال بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ کارت به دلیل تخلف و سوءاستفاده باطل شده است.