گروه بازرگانی: دومین نشان بین‌المللی ظرف یک‌سال گذشته توسط سفیر ایتالیا در تهران به نمایندگی از طرف دولت ایتالیا به احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانى ایران و ایتالیا اهدا شد. پورفلاح در اسفند ١٣٩٤ جایزه «لئوناردو» بزرگ‌ترین نشان اقتصادی و فرهنگى را از ریاست جمهورى ایتالیا در کاخ ریاست جمهورى ایتالیا دریافت کرد. روز گذشته نیز نشان شوالیه (کاوالیه) به وی اهدا شد.