تاریخ  برگزاری سی‌وهفتمین حراج شمش طلا

در سی‌وششمین جلسه حراج شمش طلا که روز یکشنبه ۱۷تیرماه۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۵۴۴کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار معامله شد. بنابراین از مجموع ۶۰۰کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده در حراج‌های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۵۴۴کیلوگرم با میانگین قیمت ۴میلیارد و ۵۳۵میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. طی ۳۶حراج حضوری شمش طلای برگزارشده در مرکز مبادله ایران، ۶۳۶۸کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفته است.