ممنوعیت فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله