افول رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا

روث برند، رئیس اداره آمار فدرال گفت: «پس از کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۳، اقتصاد آلمان سال ۲۰۲۴ را با رشد مثبت آغاز کرد». اداره آمار همچنین اعلام کرد اگرچه تورم کمتر شده است، اما مخارج مصرف نهایی خانوارها در سه ماهه اول بهبود نیافته است.

به عنوان مثال، پس از تعدیل قیمت، فصلی و تقویمی، هزینه‌های مصرف نهایی برای خوراکی‌ها و پوشاک، نسبت به سه ماهه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشت. مخارج مصرف نهایی دولت نیز ۰.۴ درصد کمتر از سه ماهه قبل بود. در همین حال، سرمایه‌گذاری نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ افزایش ثبت کرد.

به دنبال نیمه دوم ضعیف سال ۲۰۲۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساخت‌وساز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ پس از تعدیل قیمت، فصلی و تقویمی به میزان قابل توجه ۲.۷ درصد افزایش یافت.