شاگرد تنبل اقتصاد گروه  هفت

 بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۴ درصد افزایش خواهد یافت که رشد کمتری نسبت به سایر اقتصادهای گروه هفت به غیر از آلمان را نشان می‌دهد، البته این رقم قبل از ثبت رشد یک درصدی در سال ۲۰۲۵ است. این رقم عملکرد اقتصاد مالی محافظه‌کاران را نشان می‌دهد و ریشی سوناک آینده سیاسی خود را قبل از انتخابات عمومی در خطر می‌اندازد. البته آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای رهبر محافظه‌کاران دردسر بیشتری ایجاد کرده است و نشان می‌دهد که محافظه‌کاران در مدیریت مالی بریتانیا مناسب عمل نکردند.  تورم امسال بریتانیا ۲.۷ درصد خواهد بود که بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت خواهد بود و این در حالی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا در سال جاری را از ۰.۷ درصدی که در فوریه پیش‌بینی کرده بود به ۰.۴ درصد کاهش داد. انتظار می‌رود فقط آلمان در میان اقتصادهای پیشرفته گروه هفت که شامل کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایالات‌متحده است، عملکرد بدتری داشته باشد.