ذخایر نقدی روسیه در قله یک سال گذشته

به گزارش عمون، بر اساس داده‌های بانک مرکزی روسیه، ذخایر بین‌المللی این کشور در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ حدود ۲.۴ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۶۰۰.۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که تا پنجم همین ماه ۵۹۸.۳ میلیارد دلار ثبت شده بود. ذخایر طلا و ارز خارجی فدراسیون روسیه با ۰.۴ درصد افزایش به ۶۰۰.۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح خود را در یک سال گذشته ثبت کرد. همچنین این داده‌ها حاکی از کاهش ۸.۴ درصدی ذخایر بین‌المللی روسیه در سال گذشته به ۵۷۷.۵ میلیارد دلار است که در ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود (۶۴۳.۲ میلیارد دلار) رسیده بود.