نرخ بیکاری انگلیس در قله 6 ماهه

نرخ بیکاری در این کشور در یک دوره سه ماهه از ماه فوریه به رقم ۴.۲درصد رسید که در دوره قبل رقم ۳.۹ درصد را ثبت کرده بود. رئیس اداره ملی آمار انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرعت نرخ بیکاری بیشترین میزان از سال ۲۰۲۰ از دوران پاندمی کرونا تاکنون محسوب می‌شود. در این میان با وجود افزایش هزینه خانوارها که بانک مرکزی این کشور رصد کرده است، دولت در برابر افزایش حقوق و دستمزد که مبادا تورم را افزایش دهد دست به عصا راه می‌رود به ویژه اینکه بازار ارز نشان می‌دهد که پوند در روزهای اخیر روند کاهش نسبت به دلار هم داشته است. از سوی دیگر افزایش غیرمنتظره تورم در آمریکا، باعث شده که اداره کار انگلیس هم هشدارهای مشابهی را برای این کشور داشته باشد. این اداره همچنین درباره بازار کار هم هشدار داده که با احتیاط عمل شود.