دلار از سبد ارزهای مسافرتی به کشورهای همسایه حذف شد

 او افزود: برای مثال در سفرهای زیارتی به عراق دینار، برای عربستان و اعمال حج ریال عربستان، مسافران ترکیه لیر و امارات درهم دریافت می‌کنند و در این زمینه مطالعات لازم انجام و اقدامات اجرایی پیگیری شده است. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان‌‌‌ کرد: مسافران میلیونی به کشورهای همسایه داریم و این مسافران تقاضای زیادی را در حوزه دلار ایجاد می‌‌‌کنند. او ادامه‌‌‌ داد: از سوی دیگر با همه این کشورها در عمل مبادلات تجاری داشته و قراردادهای پیمان‌ پولی دوجانبه با برخی از آنها داریم. با برخی دیگر که پیمان‌‌‌ نداریم هم بانک مرکزی در تلاش برای از سرگیری پیمان پولی دوجانبه است. سعیدی اظهار کرد: دریافت ارز کشور مقصد برای مسافران نیز راحت‌‌‌تر است، زیرا نیاز به هزینه تسعیر ندارند و این اقدام هزینه مسافران را کاهش می‌دهد. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکید کرد: دلارزدایی فقط مختص به کشور ما نیست و در کشورهای دیگر نیز اجرایی می‌شود، زیرا ریسک دلار بالاست. بنابراین ما نیز در این مسیر گام برداشته و مرکز مبادله این کار را شروع کرده است. او اضافه‌‌‌کرد: در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدامات جمع‌‌‌بندی شده و در تامین اسکناس‌‌‌ها اقدامات اجرایی پیگیری می‌شود تا توسط بانک‌‌‌های عامل قابلیت اجرایی داشته باشد./ایرنا