روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است و اوکراین پنجمین صادرکننده بزرگ گندم محسوب می‌شود. این دو کشور روی هم ۱۹درصد جو، ۱۴ درصد گندم و ۴ درصد ذرت جهان را تامین می‌کنند که در مجموع بیش از یک سوم صادرات جهانی غلات را تشکیل می‌دهد. کو افزود که این دو کشور همچنین تامین‌کنندگان اصلی دانه کلزا هستند و ۵۲ درصد از بازار صادراتی روغن آفتابگردان جهان را به خود اختصاص داده‌اند. عرضه جهانی کود نیز بسیار متمرکز و روسیه تولیدکننده اصلی آن است. او در ادامه تاکید کرد که اختلال در زنجیره تامین و مشکلات لجستیکی در تولید غلات و دانه‌های روغنی اوکراین و روسیه و همچنین محدودیت در صادرات روسیه، پیامدهای مهمی در امنیت غذایی جهان خواهد داشت. کو گفت: این امر به ویژه برای حدود ۵۰ کشور که حداقل ۳۰ درصد از واردات گندم خود را به روسیه و اوکراین وابسته هستند، صادق است. این مقام سازمان ملل افزود: بسیاری از آنها کشورهای کمتر توسعه یافته یا کشورهای کم درآمد در شمال آفریقا، آسیا و خاورمیانه نزدیک هستند که با کمبود غذا دست و پنجه نرم می‌‌کنند. او همچنین گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی بیش از ۵۰ درصد از عرضه کود خود را به روسیه متکی هستند و کمبود این محصول ممکن است تا سال آینده ادامه یابد.