انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه

در همین حال، میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد جمهوری‌آذربایجان، گفت: جنبه مهم و بدیع توافق انجام‌شده این است که توافقی در زمینه انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از مسیر جمهوری‌آذربایجان و گرجستان، حاصل شده‌است. خط لوله گاز طبیعی ترکیه - نخجوان که از استان مرزی ایغدیر ترکیه تا منطقه  جمهوری‌آذربایجان امتداد دارد، یکی از تازه‌‌‌‌ترین نمونه‌‌‌‌های همکاری انرژی گسترده‌‌‌‌تر بین آنکارا و باکو است. براساس گزارش روزنامه ترکیه‌‌‌‌ای حریت، تفاهم‌نامه تامین گاز طبیعی به منطقه نخجوان، بین فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی وقت ترکیه و پرویز شهبازوف، همتای  جمهوری‌آذربایجانی‌ در پایان سال‌۲۰۲۰ امضا شد.