نفت ۶۵ دلاری مبنای بودجه ‌روسیه

بازنگری کاهشی احتمالا فشار بیشتری را بر بودجه‌روسیه وارد می‌کند و احتمال دارد که این کشور با کسری ۶.۵۶میلیارد دلاری یا ۰.۳درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست روبه‌رو شود. بااین‌حال، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در سه ماه نخست سال‌۲۰۲۴، به‌دلیل افزایش قیمت‌ها ۷۹.۱درصد بیشتر از سال‌۲۰۲۳ بوده‌است. قیمت گاز طبیعی برای صادرات به اتحادیه اروپا و ترکیه، در سال‌جاری میلادی به ازای هر‌ هزار مترمکعب ۲۹۷.۳دلار، برای سال‌۲۰۲۵ میلادی ۲۸۵.۵دلار و برای سال‌۲۰۲۶ میلادی ۲۷۶.۱دلار پیش‌بینی شده‌بود که اکنون، براساس تازه‌‌‌‌ترین برآوردها، این ارقام به‌‌‌‌ترتیب برای سال‌۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی ۳۲۱.۷دلار، ۳۰۸.۳دلار و ۲۹۶‌دلار پیش‌بینی شده‌است. قیمت گاز طبیعی برای صادرات به مقصد چین نیز کاهش یافته‌است. براساس پیش‌بینی توسعه اجتماعی - اقتصادی روسیه تا سال‌۲۰۲۷، صادرات نفت روسیه امسال اندکی افزایش‌یافته و از ۲۳۸‌میلیون‌تن در سال‌۲۰۲۳ به ۲۴۰‌میلیون ‌تن (روزانه ۴.۸میلیون بشکه) رسیده‌است.