سال  پر بار نفت در اجرای مسوولیت‌های اجتماعی

از آنجا که شرکت‌های نفتی به‌ویژه در کشور ما، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی و حفظ جایگاه بین‌المللی دارند، مطابق قانون مقرر شد صنعت نفت، بخشی از مبلغ سرمایه‌گذاری هر پروژه را به طرح‌های توسعه‌‌‌‌ای عام‌‌‌‌المنفعه و برای کمک ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍنی ﺟﻮﺍﻣﻊ محلی به‌ویژه مناطق نفت‌خیز و گازخیز اختصاص دهد که این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم بیش از همیشه مورد‌توجه قرارگرفت.‌درجه اهمیت و حساسیت وزارت نفت دولت سیزدهم در اجرای کارهای عام‌‌‌‌المنفعه را آنجا می‌توان درک کرد که نظام‌‌‌‌نامه مسوولیت اجتماعی در فرآیندی چندماهه با همفکری و مشارکت خبرگان دانشگاهی، صنعت نفت، مشاوران اجتماعی چهار شرکت اصلی، همچنین بازخورد دریافتی از شرکت‌های عملیاتی تدوین و فروردین‌‌‌‌ماه سال‌۱۴۰۲ ابلاغ شد. این نظام‌‌‌‌نامه با تاکید بر مسائل اساسی اولویت‌‌‌‌دار صنعت نفت در زمینه مسوولیت اجتماعی نظیر زنجیره تامین تدارکات محلی به‌منظور اشتغال‌زایی و معیشت پایدار محلی، توانمندسازی ساکنان جوامع محلی پیرامون، بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت سمن‌‌‌‌ها (سازمان‌های مردم‌‌‌‌نهاد)، مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست، ترویج مصرف بهینه منابع و انرژی و بهبود شرایط کار و زندگی کارکنان به‌عنوان نقشه‌راه مسوولیت اجتماعی صنعت نفت از سوی وزیر ابلاغ شد.