صادرات ۳۶‌میلیارد دلاری نفت

وی درخصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و تجارت چمدانی در سال‌۱۴۰۲ افزود: در این مدت مقدار صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶‌میلیون و ۴۰۹‌هزار‌تن کالا به ارزش ۴۹‌میلیارد و ۳۳۰‌میلیون دلار بود که به لحاظ ارزش ۸.۸۷درصد کاهش و از حیث وزن ۹.۸۲درصد افزایش داشت. معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران تصریح کرد: در این مدت ۳۵‌میلیارد و ۸۷۰‌میلیون دلار نفت، ۳۷۰‌میلیون دلار برق و یک‌میلیارد و ۲۹۳‌میلیون دلار خدمات فنی‌مهندسی صادر شد. رضوانی‌‌‌‌‌فر درخصوص سه قلم عمده کالای صادراتی در سال‌۱۴۰۲ اظهار کرد: گاز طبیعی مایع‌‌‌‌‌شده با ۳‌میلیارد و ۹۰‌میلیون دلار، پروپان‌مایع‌‌‌‌‌شده با ۳‌میلیارد و ۶۲‌میلیون دلار و قیرنفت با ۲‌میلیارد و ۱۹۷‌میلیون دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند. وی گفت: درمیان ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌‌‌‌‌های گازی مایع‌‌‌‌‌شده با ۶۲.۶۸درصد، سنگ‌آهن با ۶۲.۴۶درصد و قیر نفت با ۲۱.۸۴درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع‌‌‌‌‌شده با ۵۹.۱۱درصد، پروپان‌مایع‌‌‌‌‌شده با ۱۹.۲۶درصد و بوتان مایع‌‌‌‌‌شده با ۵.۸۴درصد اختصاص‌یافت.