تولید نفت ایران؛ روزانه 3‌میلیون و 200‌هزار بشکه در فوریه