مدیرعامل همراه اول گفت: در نسل ۲ موبایل، اغلب حجم بسته‌های ماهانه ۲ گیگ مشترکان نیز به پایان نمی‌رسید، اما اکنون و با ارائه اینترنت ۳G مشترکان بسته‌های اینترنت را تا انتهای حجم استفاده و بسته‌ جدیدی نیز تمدید می‌کنند.

وحید صدوقی اظهار کرد: با عرضه اینترنت نسل ۳ و افزایش سرعت اینترنت موبایل، مصرف دیتای همراه افزایش یافته است. مدیرعامل همراه اول ادامه داد: درحالی که در نسل ۲ موبایل، اغلب حجم بسته‌های اینترنت مشترکان با ۲ گیگ حجم ماهانه به پایان نمی‌رسید، اما در حال حاضر معمولا حجم بسته‌های اینترنت مشترکان به پایان می‌رسد و شاهد افزایش تعداد بسته‌های تمدیدی هستیم. وی تاکید کرد: آمارهای کلی نیز نشان می‌دهد مصرف دیتا در شبکه همراه اول در مدت یک سال پس از اخذ مجوز ۳G با رشدی ۶۶ برابری همراه شده است. صدوقی تصریح کرد: همراستا با افزایش مصرف دیتا، اپراتور نیز راهکارهای متناسب با تغییر مصرف مشترکان پیش‌بینی کرده است.