رایورز: بررسی جدیدی که روی بیش از ۳ هزار متخصص IT انجام شد، نشان داد که بیشتر مراکز توسعه‏دهنده نرم‏افزار در جهان هرگز سراغ ابزارهای موبایل نرفته‏اند. در بین شرکت‏های نرم‏افزاری که تاکنون دست به تولید ابزارهای موبایلی نزده‏اند مراکزی وجود دارند که به دلیل محدودیت منابع، فقدان فرآیندهای کارآمد و پایین بودن درخواست بازار سعی کرده‏اند پروژه‏های خود را در این زمینه به تعویق بیندازند.

این بررسی را مرکز Telerik انجام داد و در پاین مشخص شد بخش اعظم متخصصان فناوری معادل ۵۷ درصد آنها اعلام کردند که تاکنون هرگز در پروژه مربوط به توسعه ابزارهای موبایلی حضور نداشته‏اند و بر این باورند که فعالیت مذکور یک پروژه کاملا تخصصی محسوب می‏شود و هر کارشناس نرم‏افزاری نمی‏تواند در آن حضور داشته باشد. از بین این افراد ۴۷ درصد توسعه‏دهندگان که ابزار موبایلی تولید کردند، توضیح دادند که به صورت میانگین سالی یک ابزار کاربردی را روانه بازار می‏کنند و برخی از آنها گفتند که در طول سال حتی یک ابزار کاربردی هم نمی‏سازند.

در این بررسی ۱۶ درصد توسعه‏دهندگان نرم‏افزار تغییرات در فناوری‏های موبایلی را عامل کاهش فعالیت‏های خود دانستند، ۱۹ درصد به نبود زمان کافی برای تولید نرم‏افزارهای مناسب اشاره کردند و ۱۵ درصد هم نداشتن ابزارهای کافی برای ساخت چنین نرم‏افزارهایی را موثر دانستند.