همکاران سیستم- نتایج یک پژوهش نشان داده است که کاهش بودجه آی تی سازمان‌ها به کاهش بازدهی و افت رشد در آنها می‌انجامد. نشریه InformationWeek، پیمایشی در میان ۵۰۰ نفر از متخصصان و مدیران آی تی سازمان‌ها انجام داده و دریافته است که سازمان‌هایی که بودجه کمی به بخش آی تی خود تخصیص می‌دهند، پیوسته از کاهش بازدهی کسب و کار خود رنج می‌برند. این یافته‌ها نشان می‌دهد پیامدهای قطع و کاهش بودجه‌های آی تی بیش از آنچه تصور می‌شود، مخرب و زیانبار است. بر اساس این گزارش، بسیاری از مدیران شرکت‌ها به بخش آی تی کسب و کار خود به عنوان یک بخش پرهزینه و بودجه‌بر نگاه می‌کنند و از این واقعیت آگاه نیستند که افزایش بودجه‌های آی تی به افزایش نوآوری و بازدهی می‌انجامد. در این پیمایش ۴۳ درصد از مدیران آی تی گفته‌اند بودجه آنها پیوسته یکسان است و افزایش خاصی ندارد. ۱۳ درصد نیز گفته‌اند بودجه تخصیص یافته برای بخش آی تی پیوسته در حال کاهش است. این یافته نشان می‌دهد بیش از نیمی از این کسب و کارها به خاطر ضیق بودجه قادر به پرداخت هزینه‌های عنداللزوم یا هزینه طرح‌های نوآورانه خود نیستند. این پژوهش نشان می‌دهد کسب و کارهایی که بودجه کمی به بخش آی تی خود اختصاص داده‌اند، قادر نیستند نظرات و مشاوره‌های متخصصان و مدیران آی تی خود را به هنگام خرید برخی راهکارهای آی تی (مثل راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری یا راهکارهای پردازش ابری) به کار بندند و اگر بازدهی مورد انتظار خود را از این محصولات و راهکارها دریافت نکنند، تقصیر را متوجه زیرساخت‌های خود می‌دانند. این شرایط در نهایت باعث می‌شود متخصصان آی تی مسوولیت کار با راهکارها و محصولاتی را بر عهده گیرند که برای استفاده از آنها هیچ برنامه‌ریزی و راهبرد خاصی نداشته‌اند.