نشر محتوا علیه کاندیداها توسط روبات‌ها صورت می‌گیرد