خیز هند برای پیشتازی جهانی در تولید تراشه‌های نیمه‌هادی

آشوینی وایشناو، رئیس اتحادیه راه‌آهن و وزیر فناوری اطلاعات هند‌ نیز بیان کرد که این کشور نه تنها تا سال ۲۰۲۹ تقاضای خود را برای نیمه‌هادی‌ها برآورده خواهد کرد، بلکه همچنین صادرات این محصولات را با تولید سالانه ۳۰ میلیون تراشه‌های نیمه‌هادی آغاز خواهد کرد. با توجه به تحولات اخیر در بخش تولید تراشه‌های داخلی، انجمن سلولی و الکترونیکی هند (ICEA) گزارشی را منتشر کرد که نقشه راه استراتژیک و توصیه‌های عملی را به ویژه در موضوع طراحی نیمه‌رساناها و ایجاد IP هسته توضیح می‌دهد. پانکاج محیندرو، رئیس ICEA، اظهار کرد در یک دوره تحول‌آفرین، هند در حال حرکت برای تولید لوازم الکترونیکی و فناوری پیشرفته است و در نقطه‌ای بسیار مهم برای بازتعریف نقش خود در زنجیره ارزش نیمه‌رساناها قرار دارد.

این گزارش بر نیاز حیاتی هند برای توسعه یک اکوسیستم طراحی جامع که کل زنجیره ارزش الکترونیک را در بر می‌گیرد، تاکید می‌کند. این طرح شامل تشویق شرکت‌های بزرگ هندی و تولیدکنندگان تجهیزات اصلی برای بررسی نیمه‌هادی‌ها می‌شود. این چشم‌انداز طراحی و ایجاد IP هسته، در نتیجه چشم‌انداز طراحی نیمه‌هادی داخلی را تضمین می‌کند. در این گزارش همچنین بر سیاستگذاری و حمایت دولتی تاکید شده و برای شرکت‌های طراحی هندی چارچوب قوی حقوق مالکیت معنوی هند (IPR) پیشنهاد شده است. این گزارش بر اهمیت رویکردهای مالی نوآورانه برای حمایت از اکوسیستم طراحی نیمه‌رسانا تاکید می‌کند و با تغییرات جهانی در پویایی تولید نیمه‌هادی‌ها، به ویژه به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه چین، ICEA فرصتی استراتژیک برای هند می‌بیند تا به سمت گره‌های فناوری زیر ۱۴ نانومتر پیشرفت کند. هند می‌تواند از ظرفیت‌های مازاد غول تایوانی مانند TSMC برای فناوری‌های هفت نانومتری استفاده کند تا ورود خود را به تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته سرعت ببخشد. این گزارش یک نقشه راه واضح برای اقدام یکپارچه در سراسر دولت، صنعت و دانشگاه برای سوق دادن و تبدیل کردن هند به یک پیشتاز جهانی در تولید تراشه‌های نیمه‌هادی است.