روح‌‌‌الله فاطمی، رئیس هیات‌مدیره شرکت فوربیکس، درباره اهداف راه‌‌‌اندازی این پلتفرم گفته است که این محصول با رویکرد ایجاد یک راه‌‌‌حل مالی برای پاسخ به دغدغه‌‌‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تامین نیازهای آنها طراحی شده است و مانند یک تسهیلگر هوشمند برای کسب و کارهای کوچک و متوسط عمل می‌کند که بر اساس نیازهای مالی این نوع کسب و کارها در اموری نظیر حسابداری، صدور فاکتور الکترونیکی، تامین مالی، امور بانکداری و... به آنها کمک می‌کند. محسن زادمهر، مدیرعامل پلتفرم فوربیکس، هم درباره ظرفیت‌‌‌های این پلتفرم اعلام کرده است فوربیکس به طور کامل بر بستر تلفن همراه و با توجه ویژه به نیازهای نسل جدید طراحی شده است. او هدف اصلی ایجاد این پلتفرم را ارائه ابزارهای مختلف پشتیبانی و مدیریتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز روش‌های متنوع تامین مالی عنوان کرده است تا آنها بتوانند با استفاده از این ابزار هوشمند و صرفه‌‌‌جویی در زمان، روی رشد و توسعه کسب و کار خود تمرکز کنند.