با توجه به اهمیت محتوا در عصر کنونی و بازار گسترده و محبوب کتاب صوتی در داخل کشور و سایر نقاط فارسی‌‌‌زبان دنیا، نوار با اتکا به بنیان‌گذاران خود پتانسیل توسعه به کشورهای منطقه و همسایه ایران را دارد.»سرآوا همچنین از هیات‌مدیره و مدیرعامل سابق خود قدردانی کرده است که نقش مهمی را در دوره‌‌ ریاست خود در حمایت و مدیریت شرکت‌های پرتفولیو و خروج موفق از آنها ایفا کرد و امیدوار است بنیان‌گذاران نوار بتوانند با ساختار سهامداری جدید، موفقیت‌‌‌های بیشتری را برای مجموعه‌‌‌شان کسب کنند. این سومین خروج سرآوا از پرتفولیوی سرمایه‌گذاری خود در دو سال گذشته است. پیش‌تر از این، سرآوا از ساختار سهامداری گروه علی‌‌‌بابا (توشا) خارج شد و سهام خود را در یک توافق برد – برد به بنیان‌گذاران آن واگذار کرد. چندی پیش هم سرآوا از الوپیک خارج شد و سهام خود را به گروه صنعتی گلرنگ فروخت.