آزمایش موفق اینترنت ماهواره‌ای روی گوشی‌های معمولی