عرضه اپلیکیشن ویدئویی ایکس برای تلویزیون‌های هوشمند