استفاده هوآوی و SMIC از فناوری آمریکایی

این شرکت دستگاه آمریکایی را پیش از آنکه آمریکا فروش آن به چین را در اکتبر سال ۲۰۲۲ ممنوع کرد، خریداری کرده بود. آمریکا مسیر کندی را برای محروم کردن SMIC و هوآوی از دسترسی به فناوری پیشرفته آمریکایی ترسیم کرده است. هوآوی در سال ۲۰۱۹، توسط دولت ترامپ به دلیل نقض تحریم‌ها، به فهرست محدودیت‌های تجاری اضافه شد. شرکت تراشه‌سازی SMIC هم در سال ۲۰۲۰ به دلیل ارتباط ادعایی با مجتمع صنعتی نظامی چین، به همین لیست اضافه شد. هر دو شرکت ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده‌اند. رویترز در ماه گذشته گزارش کرده بود دولت آمریکا در واکنش به تولید تراشه برای گوشی میت ۶۰ پرو هوآوی، شرکت SMIC را هدف قرار داده و صادرات آمریکایی به پیشرفته‌ترین کارخانه این شرکت را ممنوع کرده است.