اجلاس هماهنگی فرکانسی کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شد