وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این حرکت حمایتی این وزارت‌خانه برای پیام‌رسان‌های داخلی به خبرگزاری فارس گفت: «هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ ۲۵تومان است که از این رقم، ۱۰تومان سهم اپراتور مخابراتی، ۱۰تومان سهم پیام‌رسان و ۵تومان هزینه‌های فنی است.» عیسی زارع‌پور در پیگیری راه‌اندازی سرویس برقراری تماس بین پیام‌رسان‌های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران، توضیح داد: «طبق آیین‌نامه موجود در این زمینه هر پیام‌رسانی که بیش از ۳میلیون کاربر وجود داشته باشد، می‌تواند برای برقراری سرویس Call Out درخواست دهد.» زارع‌پور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی در این‌باره وجود ندارد، گفت: «به دنبال راه‌اندازی این امکان هستیم و اپراتورهای مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند.»

سرویس Call Out به معنای برقراری تماس بین پیام‌رسان‌های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است. حداقل از سال ۹۶ بارها دولت بسته‌های تشویقی از وام‌های چند میلیاردی یا ارائه زیرساخت ارزان‌قیمت در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی گذاشته است؛ اما در نهایت نام این پیام‌رسان‌های بومی تنها در ایامی که سرویسی فیلتر شده است، شنیده می‌شود.