محبوبه ظریفکار ادامه داد: نخستین، موثرترین و کم‌هزینه‌ترین پیشگیری در سطح اول اتفاق می‌افتد که طی آن جامعه با داشتن سبک زندگی مروج سلامت و با تاکید و توجه به تغذیه مناسب، ورزش، آرامش فکری، دوری از استرس و داشتن ایمان و اعتقادات معنوی، رعایت موازین احتیاطی در کار و عبور و مرور و نظایر آن، از ابتلا به بیماری در امان بماند.  وی اظهار کرد: به همین منظور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اجرای این طرح بیماران مبتلا به فشار خون را که خود از بیماری‌شان بی‌خبر هستند به‌طور رایگان آگاه و تحت کنترل و درمان قرار می‌دهد.