افتتاح سلول لندفیل شماره ۲ مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز با حضور وزیر کشور

دنیای اقتصاد-تبریز: افتتاح سلول لندفیل شماره ۲ مرکز دفن بهداشتی پسماند تبریز با اعتبار بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

 باتوجه به ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و جلوگیری از نفوذ شیرابه به آب‌های زیرسطحی و در راستای دفن بهداشتی پسماند، این پروژه منطبق با آخرین استانداردهای جهانی و محیط زیستی طراحی و اجرا شده‌ است.

اهداف این پروژه توسعه و افزایش ظرفیت دفن بهداشتی پسماند تبریز، کنترل و زهکشی شیرآبه حاصل از پسماند و جلوگیری از نفوذ به آب‌های زیرزمینی، حذف آلودگی‌های موجود در شیرابه، حفاظت از آب و خاک و جلوگیری از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی و ... است.

گفتنی‌است؛ لندفیل شماره ۳ و ۴ در سال‌های آتی افتتاح خواهد شد.