آرشیو روزنامه شماره ۴۵۳۷ دنیای اقتصاد

اخبار گزارش - روزنامه شماره ۴۵۳۷

  • افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق

    سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
    بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در کمیسیون تلفیق به پایان رسید. اعضای این کمیسیون در واپسین مصوبات این لایحه، تبصره ۶ لایحه بودجه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند وحقوق و دستمزد ماهانه کمتر از ۲ میلیون و۷۵۰ هزار تومان را از پرداخت مالیات معاف کردند. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۸، همانند قانون بودجه سال ۹۷ ، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده بود.

بیشتر