قیمت مرغ در همدان کاهش ‌‌‌می‌یابد

وی از رونمایی نقشه راه کشاورزی استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: نقشه راه تولیدات کشاورزی را تدوین کردیم که به زودی رونمایی خواهد شد. نقشه راه در ۲۱ تخصص زیرمجموعه کشاورزی تدوین شده تا در بلندمدت برنامه داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: الگوی کشت، آب‌محور است که قهاوند فامنین به عنوان پایلوت انتخاب شده است و به عنوان برنامه عملیاتی اجرا خواهد شد. در الگوی کشت فقط هندوانه حذف شده و بقیه تولیدات ۱۰‌درصد کاهش پیدا کرده است. بهراملو با تاکید بر اینکه دستوری بودن این طرح در سال‌های گذشته باعث شده که این برنامه اجرایی نشود در حالی که کشاورزی دستوری نیست، تصریح کرد: امسال مابه‌‌‌التفاوت درآمدهای کشاورز را درنظر گرفتیم به طوری که آب و برق‌بها نصف دریافت می‌شود و هزینه کود الگوی کشت ۱۰درصد است. وی تاکید کرد: ۸۷‌درصد تولیدات کشاورزی وابسته به آب است برهمین اساس حفظ آب برای کشاورزی اهمیت بالایی دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به سطح محصولات زراعی در ۲۱۶‌هزار هکتار اراضی آبی و ۴۸۰‌هزار هکتار اراضی دیم استان همدان افزود: برنامه کشت به تمام شهرستان‌‌‌ها ابلاغ شده است. بهراملو خاطرنشان کرد: در سیب زمینی برنامه ابلاغی اجرا شده و در گوجه‌فرنگی هم در برنامه ۶۰۰ هکتار بود که با توجه به اینکه امسال سال اول بود حدود ‌هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت رفته است در حالی که در سال‌های گذشته ۲۰۰۰هکتار گوجه‌فرنگی در استان کشت می‌شد.

وی با اشاره به کشت ۱۵۰۰ هکتار کلزا در استان همدان یادآور شد: بیش از ۲۰۰۰ تن کلزا توسط کارخانه روغن‌کشی خزل نهاوند خریداری شده و ۵۰۰۰ هکتار دانه روغنی گلرنگ در استان کشت شده که برآورد می‌شود ۱۵۰۰ تن محصول از این سطح برداشت شود. این مقام مسوول تصریح کرد: در یک‌‌‌سال گذشته به اندازه ۲۰ سال گذشته در زمینه گلخانه‌ها کار شده به طوری که ۲۴۰ هکتار گلخانه تغییر کاربری داده‌ایم. در هر زمینی با تغییر کاربری برای احداث گلخانه موافقت می‌‌‌کنیم. بهراملو با بیان اینکه در کشور ۲۴‌هزار گلخانه داریم که همدان یک ‌درصد این گلخانه‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: در بحث گلخانه‌‌‌ها، برنامه جهشی در استان داریم و تا پایان سال ۱۴۰۰، صادرات تولیدات گلخانه‌ای بسیار ناچیز و با واسطه سایر استان‌‌‌ها بوده است.