خبر 1 copy

 انجمن توسعه بهره وری ایران با همکاری و حمایت کمیسین ملی یونسکو ایران با هدف معرفی برندهای خوشنام و صاحب سبک کشور در دو بخش برندهای برتر ملی و برندهای برتر فراملی در انقلاب چهارم صنعتی، آیین تجلیل از برندهای برتر ملی و فرا ملی را در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار کرد .

درآئین تجلیل ازبرند‌های برتر ملی و فرا ملی، مدیرعامل هلدینگ پترو پالایش اصفهان به دلیل مشارکت و تلاش‌های ارزشمند در زمینه ترویج اندیشه ناب ، برند سازی جهانی ، اقدامی در خور تحسین و زمینه ساز فرهنگ برند سازی درصنایع پیشرو در زمینه هوش مصنوعی مفتخر به لوح تقدیراین همایش شد .

درمتن این لوح تقدیر آمده است ، به نشانه قدردانی ازتلاش‌های ارزشمند مدیرعامل هلدینگ پترو پالایش اصفهان لوح تقدیر منتخب در آئین تجلیل ازبرند‌های ملی و فرا ملی به ایشان اهداء گردید.

حائزاهمیت است، هوش مصنوعی یک فناوری بسیار پیشرفته است که می‌تواند تحولات بزرگ را مخصوصا دربخش صنعت ایجاد کند به همین دلیل انتظاراتی که می‌توان ازسیستم داشت، افزایش بهره‌ وری، سودآوری و کاهش هزینه‌ها و پیش بینی در موارد مختلف است.