انگیزه برای یادگیری

محرک‌های قوی برای دستیابی به برتری

گشودگی ذهنی و فکری نسبت به ایده‌‌‌ها و تجارب

خود‌کنترلی و نظارت بر روند یادگیری

مثبت‌اندیشی و امیدواری

 

شش گام برای ایجاد IDP

گام اول: با یک هدف شروع کنید و برای توسعه دلیل داشته باشید

دلیل اتخاذ رویکرد توسعه، احساس نیاز به آن است. اگر هیچ دلیل یا انگیزه‌‌‌ای برای بهبود وجود ندارد، می‌توان نتیجه گرفت دلیلی نیز برای تهیه یک برنامه توسعه فردی وجود ندارد. دلایل شما می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

  در شغل جدیدی شروع به‌‌‌کار کرده‌‌‌اید و قصد دارید با بالاترین سرعت ممکن در کار خود پیشرفت کنید.

   در حال تلاش در کار خود هستید و قصد بهبود وضعیت آن را دارید.

   قصد به عهده گرفتن نقشی جدید در شغل دارید و تصمیم دارید خود را برای این نقش آماده کنید.

  وضعیت فعلی شغلتان خوب است، اما قصد شما حرکت به سوی متعالی شدن است.

گام دوم: آنچه می‌‌‌خواهید بیاموزید را به خوبی شناسایی کنید

برای این کار بهتر است شایستگی‌‌‌های موردنیاز (شامل دانش، مهارت و نگرش) برای دستیابی به هدف خود را به‌‌‌طور دقیق شناسایی کنید. اگر قرار باشد نقش جدیدی به عهده بگیرید، احتمالا نیاز به کسب دانش و مهارت‌‌‌هایی ویژه برای نقش مورد نظر خواهید داشت. در این گام باید بتوانید دوره‌‌‌های آموزشی موردنیاز، کتب و وب‌سایت‌‌‌هایی را که به توسعه فردی شما منجر می‌‌‌شوند، شناسایی کنید.

گام سوم: اقدامات توسعه‌‌‌ای موردنیاز خود را شناسایی کنید

معمول‌‌‌ترین اقدامات توسعه‌‌‌ای می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  یادگیری حاصل از انتقال به شغلی جدید

  بررسی چالش‌‌‌های موجود در شغل فعلی

  یادگیری از دیگر افراد (مانند مدیر مستقیم، یک مربی یا متخصص)

   یادگیری از طریق گذراندن دوره‌‌‌های آموزشی

گام چهارم: برای تعهد به توسعه فردی، زمان و بودجه به آن اختصاص دهید.

با در نظر گرفتن بودجه‌‌‌ای متناسب با اقدامات توسعه‌‌‌ای فردی و همچنین در نظر گرفتن زمان مشخص برای آن، خود را به‌‌‌طور کامل به فرآیند توسعه فردی متعهد کنید. برای تعهد بیشتر بهتر است این بودجه و زمان به تایید مدیر مستقیم شما نیز برسد.

گام پنجم: در مورد IDP با مدیر مستقیم خود گفت‌‌‌وگو کنید

اگرچه معمولا در تهیه برنامه‌‌‌های توسعه فردی مدیران همیشه ایفای نقش می‌کنند، با وجود این بهتر است قبل از شروع مسیر اجرای IDP از مدیر خود بازخوردها و نظرات نهایی را دریافت کنید.

گام ششم: در مورد آنچه آموخته‌‌‌اید، تعمق کنید.

طرح توسعه فردی را همیشه در مقابل خود و در دسترس داشته باشید. کنار تمامی اقداماتی که انجام می‌شود علامت بزنید و به این ترتیب این برنامه را به‌‌‌طور مستمر تحت پیگیری و اجرای خود داشته باشید.