امتیاز اصلی بازیگر داشتن رابطه انسانی است

نصیریان با بیان اینکه یک بازیگر تئاتر باید دوره‌های تئاتری ببیند و تحقیق کند، عنوان کرد: یک بازیگر تئاتر باید بداند طنز و کمدی در تئاتر چه سیری در قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی اول داشته، زیرا جنگ‌ها تاثیرات زیادی روی تئاترها داشته‌اند. به عنوان مثال، تئاتر پوچی بعد از جنگ دوم به دلیل فشارهای روانی ناشی از کشتارها و خونریزی‌ها و نابودی‌ها که همه از تاثیرات اجتماعی است، به وجود آمد. وی با بیان اینکه همیشه عشق بازیگری داشته است، بیان کرد: این عشق همیشه در ارتباط با مردم و برایم بسیار جذاب و گیرا بوده و هنوز هم به همین شکل است؛ اینکه روی صحنه باشم و در این امر ۱۰۰درصد ارتباط ذهنی و فکری بین بازیگر و تماشاگر به وجود می‌آید که این امر برای من خیلی جذاب بود و هنوز هم هست؛ یعنی امتیاز اصلی یک بازیگر رابطه انسانی است؛ یک رابطه انسانی و مطرح کردن یک فکر، نظر، ایده و در میان گذاشتن با انسان‌های دیگر است.

نصیریان مطرح کرد: خدا آقای رشیدی را رحمت کند؛ یک بار به من گفت بازیگری بعد از کار در معدن، دومین کار سخت دنیاست زیرا بازیگر در یک موقعیت خطیر قرار می‌گیرد که باید متمرکز روی یک نقش با خصوصیات جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه و ... باشد بنابراین بسیار سخت و مهم است. من معتقدم برای عمیق شدن در بازیگری باید میدانی وارد عمل شوید، کتاب بخوانید، الهام بگیرید یا فکر کنید. وی با بیان اینکه بخش عمده کار در بازیگری تخیل است، بیان کرد: سختی کار بازیگری در این است که از یک طرف باید روی شخصیتی که قرار است خلق کنید، متمرکز شوید و آن را روی صحنه تجسم دهید و در‌عین‌حال که نقش را تظاهر می‌کنید باورپذیر باشید.