او افزود: اکثر فوتبالیست‌ها علاقه ندارند راجع به زندگی‌شان صحبت کنند. علیرضا حیدری، کشتی‌گیر، خیلی راحت از همه بالا و پایین زندگی و شکست و پیروزی‌اش صحبت می‌کند. این کتاب خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حتی سال ۹۸ فینالیست جایزه جلال شد. پیشکسوتان ما باید به این فرهنگ برسند که کتاب زندگی‌نامه‌ای پدیده لازمی است. آنها باید از خودشان یک تاریخ شفاهی مکتوب به جا بگذارند تا جوانان بخوانند و لذت ببرند. این کتاب‌ها می‌توانند آموزنده باشند.

این ناشر گفت: من شنیده‌ام که برخی فوتبالیست‌ها در ازای انتشار کتاب تقاضای پول می‌کنند و می‌گویند اگر این کتاب چاپ شود چقدر گیر من می‌آید. اگر یک کتاب خوب تبلیغ شود برای ورزشکار توجیه اقتصادی هم دارد. ولی انتشار کتاب بیشتر یک کار فرهنگی است. ورزشکاران با انتشار کتاب اثری از خودشان به جا می‌گذارند که در تاریخ می‌ماند. کتاب تاریخ مصرف ندارد. ممکن است ۵۰ سال دیگر کسی علاقه‌مند شود که درباره علیرضا حیدری چیزی بخواند. البته به علیرضا حیدری درصدی از سود کتاب تعلق می‌گرفت. ولی او گفت این مبلغ را خرج کارهای خیریه کنید.