بر اساس این آمار از بین ۶۹ هزار و ۵۷۲ طرح در دست اجرا تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۴۹ هزار و ۸۲ طرح معادل ۶/ ۷۱ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۳۶۳۰ طرح معادل ۲/ ۵ درصد کل طرح‌ها ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۳۸۴۴ طرح معادل ۵/ ۵ درصد کل طرح‌ها ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۸۹۳۵ طرح معادل ۸/ ۱۲ درصد کل طرح‌ها ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۴۰۸۱ واحد معادل ۹/ ۵ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۳۶ هزار و ۵۶۳ طرح معادل بیش از نیمی از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۲۷ هزار و ۴۸۰ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۱۷۶ طرح و ۲۳۵۳ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز دو میلیون و ۳۹ هزار و ۵۸۰ نفر است که ۸۲۵ هزار و ۸۳۳ نفر از آنها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن و ۷۷۶ هزار و ۵۶۹ نفر از آنها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن مشغول خواهند شد. در این میان تا پایان سال گذشته، ۹۵۵۲ طرح در بخش «سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی»، ۸۹۳۷ طرح در بخش «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و ۶۹۲۲ طرح در بخش «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های «جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب»، «تحقیق و توسعه» و «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه» اختصاص دارد که به ترتیب یک، دو و سه طرح در آنها در دست اجراست. در میان استان‌ها نیز از بین ۶۵ هزار و ۱۴۲ طر ح در دست اجرا، ۵۹۱۰ طرح در یزد، ۴۸۳۳ طرح در اصفهان و ۴۳۵۱ طرح در خراسان رضوی در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند. اما منطقه آزاد کیش سه طرح، منطقه آزاد قشم و چابهار هر کدام۱۳ طرح در دست اجرا دارند که کمترین تعداد این طرح‌هاست.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند